02252018

Last update四, 18 一 2018 3pm

Back 您目前位置:首頁 首頁 藥劑部公佈欄 榮譽榜 2010年品質改善競賽 潛力獎

2010年品質改善競賽 潛力獎

2010年品質改善競賽
潛力獎
題目:[移洞圈]運用HFMEA預防觀念自動包藥機補藥錯誤
成員:張馨文,吳佩芳,陳建銘,黃紫雲,張美玲,林敏雄
期間-起 2011/01/14
期間-迄 2011/01/14
單位 藥劑部

藥品新增異動

藥品新增異動
藥品新增異動通知

電子處方集

電子處方集
線上查詢本院藥品

藥品辨識系統

藥品辨識系統
快易懂藥品辨識系統

奇美藥訊

奇美藥訊
奇美藥訊-每季出刊